Vilkår og betingelser for brug af webstedet

Vilkår og betingelser for brug

 1. Introduktion
  1.1 Disse vilkår og betingelser skal regulere din brug af vores hjemmeside.
  1.2 Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser fuldt ud;
  derfor, hvis du er uenig i disse vilkår og betingelser eller en del af
  disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores hjemmeside.
  1.3 Hvis du registrerer dig på vores hjemmeside, indsend materiale til vores hjemmeside eller brug
  enhver af vores webstedstjenester, vil vi bede dig om udtrykkeligt at acceptere disse vilkår
  og betingelser.
 2. Copyright meddelelse
  2.1
  Copyright (c) 5 år efter første udgivelse China Sourcing Agents International
  Corporation Limited.
  2.2 Med forbehold af de udtrykkelige bestemmelser i disse vilkår og betingelser:
  (A) vi sammen med vores licensgivere ejer og kontrollerer al ophavsret og
  andre immaterielle rettigheder på vores hjemmeside og materialet på vores
  internet side; og
  (B) alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside
  og materialet på vores hjemmeside er reserveret.
 3. Tilladelse til at bruge hjemmesiden
  3.1
  Du kan:
  (A) se sider fra vores hjemmeside i en webbrowser;
  (B) download sider fra vores hjemmeside til caching i en webbrowser;
  (C) udskrive sider fra vores hjemmeside til din egen personlige og ikke-kommercielle brug, forudsat at sådan udskrivning ikke er systematisk eller overdreven;
  (D) streame lyd- og videofiler fra vores hjemmeside ved hjælp af medieafspilleren
  på vores hjemmeside; og
  (E) bruge vores webstedstjenester ved hjælp af en webbrowser,
  underlagt de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser.
  3.2 Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i afsnit 3.1 eller de øvrige bestemmelser i disse
  vilkår og betingelser, må du ikke downloade noget materiale fra vores hjemmeside
  eller gem noget sådant materiale på din computer.
  3.3 Du må kun bruge vores hjemmeside til dine egne personlige og forretningsmæssige formål;
  du må ikke bruge vores hjemmeside til andre formål.
  3.4 Medmindre det er udtrykkeligt tilladt i disse vilkår og betingelser, må du ikke
  redigere eller på anden måde ændre noget materiale på vores hjemmeside.
  3.5 Medmindre du ejer eller kontrollerer de relevante rettigheder til materialet, må du ikke:
  (A) genudgive materiale fra vores websted (inklusive genudgivelse på en anden
  internet side);
  (B) sælge, leje eller underlicensere materiale fra vores hjemmeside;
  (C) vise alt materiale fra vores hjemmeside offentligt;
  (D) udnytte materiale fra vores hjemmeside til et kommercielt formål; eller
  (E) videredistribuere materiale fra vores hjemmeside.
  3.6 Uanset § 3.5, kan du videredistribuere vores nyhedsbrev på tryk og
  elektronisk formular til enhver person.
  3.7 Vi forbeholder os retten til at suspendere eller begrænse adgangen til vores hjemmeside, til områder af
  vores hjemmeside og/eller til funktionalitet på vores hjemmeside. Vi kan f.eks.
  suspendere adgangen til hjemmesiden under servervedligeholdelse eller når vi opdaterer
  hjemmesiden. Du må ikke omgå eller omgå, eller forsøge at omgå eller
  omgå, eventuelle adgangsbegrænsningsforanstaltninger på hjemmesiden.
 4. Misbrug af hjemmeside
  4.1
  Du må ikke:
  (A) bruge vores hjemmeside på nogen måde eller foretage enhver handling, der forårsager eller kan
  årsag, beskadigelse af hjemmesiden eller forringelse af ydeevnen,
  webstedets tilgængelighed, tilgængelighed, integritet eller sikkerhed;
  (B) bruge vores hjemmeside på enhver måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller
  skadelige eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller
  skadeligt formål eller aktivitet;
  (C) hacke eller på anden måde manipulere med vores hjemmeside;
  (D) undersøge, scanne eller teste sårbarheden af ​​vores hjemmeside uden vores
  tilladelse;
  (E) omgå enhver autentificering eller sikkerhedssystemer eller processer på eller
  relateret til vores hjemmeside;
  (F) bruge vores hjemmeside til at kopiere, gemme, hoste, transmittere, sende, bruge, udgive eller
  distribuere alt materiale, der består af (eller er knyttet til) spyware,
  computervirus, trojansk hest, orm, tastetrykslogger, rootkit eller andet
  skadelig computersoftware;
  (G) pålægge en urimelig stor belastning på vores webstedsressourcer (inklusive
  båndbredde, lagerkapacitet og behandlingskapacitet);
  (H) dekryptere eller dechifrere enhver kommunikation sendt af eller til vores hjemmeside
  uden vores tilladelse;
  (I) udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter
  (herunder uden begrænsning skrabning, datamining, dataudtræk og
  dataindsamling) på eller i forbindelse med vores hjemmeside uden vores udtrykkelige
  skriftligt samtykke;
  (J) få adgang til eller på anden måde interagere med vores hjemmeside ved hjælp af enhver robot, edderkop eller
  andre automatiserede midler, undtagen til søgemaskinens formål
  indeksering;
  (K) bruge vores hjemmeside undtagen ved hjælp af vores offentlige grænseflader;
  (L) overtræder de direktiver, der er angivet i robots.txt-filen til vores websted;
  (M) bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til enhver direkte markedsføringsaktivitet
  (herunder uden begrænsning e-mail-marketing, SMS-marketing,
  telemarketing og direct mailing); eller
  (N) gøre noget, der forstyrrer den normale brug af vores hjemmeside.
  4.2 Du må ikke bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til at kontakte enkeltpersoner,
  virksomheder eller andre personer eller enheder.
  4.3 Du skal sikre dig, at alle de oplysninger, du giver os gennem vores
  hjemmeside, eller i forhold til vores hjemmeside, er sand, nøjagtig, aktuel, komplet og
  ikke-misvisende.
 5. Registrering og regnskab
  5.1
  Du kan tilmelde dig en konto på vores hjemmeside ved at udfylde og
  indsende kontoregistreringsformularen på vores hjemmeside og klik på
  bekræftelseslink i den e-mail, som webstedet sender til dig.
  5.2 Du må ikke tillade nogen anden person at bruge din konto til at få adgang til
  internet side.
  5.3 Du skal straks meddele os skriftligt, hvis du bliver opmærksom på noget
  uautoriseret brug af din konto.
  5.4 Du må ikke bruge nogen anden persons konto til at få adgang til webstedet, medmindre
  du har denne persons udtrykkelige tilladelse til at gøre det.
 6. Bruger login detaljer
  6.1
  Hvis du tilmelder dig en konto på vores hjemmeside, vil du blive bedt om at vælge en
  bruger-id og adgangskode.
  6.2 Dit bruger-id må ikke være egnet til at vildlede og skal overholde indholdet
  regler fastsat i § 9; du må ikke bruge din konto eller dit bruger-id til eller i
  forbindelse med efterligning af enhver person.
  6.3 Du skal holde din adgangskode fortrolig.
  6.4 Du skal straks meddele os skriftligt, hvis du bliver opmærksom på noget
  videregivelse af din adgangskode.
  6.5 Du er ansvarlig for enhver aktivitet på vores hjemmeside, der opstår som følge af fejl
  for at holde din adgangskode fortrolig og kan blive holdt ansvarlig for eventuelle tab
  som følge af en sådan fiasko.
 7. Annullering og suspension af konto
  7.1
  Vi må:
  (A) suspendere din konto;
  (B) annullere din konto; og/eller
  (C) redigere dine kontooplysninger,
  til enhver tid efter vores skøn med eller uden varsel til dig.
  7.2 Vi vil normalt annullere en konto, hvis den forbliver ubrugt i en sammenhængende periode
  på 48 måneder.
  7.3 Du kan annullere din konto på vores hjemmeside ved hjælp af dit kontokontrolpanel
  på hjemmesiden.
 8. Vores rettigheder til at bruge dit indhold
  8.1
  I disse vilkår og betingelser betyder "dit indhold" alle værker og materialer
  (herunder uden begrænsning kommentarer, tekst, grafik, billeder, lyd
  materiale, videomateriale, audiovisuelt materiale og filer), som du indsender til
  os eller vores hjemmeside til offentliggørelse på, behandling af eller transmission via vores
  internet side.
  8.2 Du giver os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens
  at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere dit indhold
  i eksisterende eller fremtidige medier.
  8.3 Du giver os ret til at underlicensere de rettigheder, der er licenseret i henhold til afsnit 8.2.
  8.4 Du giver os ret til at anlægge sag for krænkelse af rettighederne
  licenseret i henhold til afsnit 8.2.
  8.5 Du giver hermed afkald på alle dine moralske rettigheder til dit indhold maksimalt
  omfang tilladt af gældende lovgivning; og du garanterer og repræsenterer det hele
  andre moralske rettigheder til dit indhold er blevet givet afkald på maksimalt
  tilladt i henhold til gældende lovgivning.
  8.6 Du kan redigere dit indhold i det omfang, det er tilladt ved hjælp af redigeringen
  funktionalitet gjort tilgængelig på vores hjemmeside.
  8.7 Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du
  bryder nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser på nogen måde, eller hvis vi
  rimelig mistanke om, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser i evt
  måde, kan vi slette, ophæve eller redigere noget eller alt dit indhold.
 9. Regler om dit indhold
  9.1
  Du garanterer og repræsenterer, at dit indhold vil overholde disse vilkår
  og betingelser.
  9.2 Dit indhold må ikke være ulovligt eller ulovligt, må ikke krænke nogen persons
  juridiske rettigheder, og må ikke kunne give anledning til sagsanlæg mod evt
  person (i hvert enkelt tilfælde i enhver jurisdiktion og under enhver gældende lovgivning).
  9.3 Dit indhold og brugen af ​​dit indhold af os i overensstemmelse med disse
  vilkår og betingelser, må ikke:
  (A) være injurierende eller ondsindet falsk;
  (B) være obskøn eller uanstændig;
  (C) krænke enhver ophavsret, moralsk ret, databaseret, varemærkeret,
  designret, forfaldsret eller anden intellektuel ejendomsret;
  (D) krænke enhver ret til tillid, retten til privatlivets fred eller ret til data
  beskyttelseslovgivning;
  (E) udgør uagtsom rådgivning eller indeholder enhver uagtsom erklæring;
  (F) udgør en tilskyndelse til at begå en forbrydelse, instruktioner til
  begåelse af en forbrydelse eller fremme af kriminel aktivitet;
  (G) være i foragt for en domstol eller i strid med en retskendelse;
  (H) være i strid med racemæssigt eller religiøst had eller diskriminationslovgivning;
  (I) være blasfemisk;
  (J) være i strid med den officielle hemmelighedslovgivning;
  (K) være i strid med enhver kontraktlig forpligtelse over for en person;
  (L) skildre vold på en eksplicit, grafisk eller umotiveret måde;
  (M) være pornografisk, uanstændig, suggestiv eller seksuelt eksplicit;
  (N) være usand, falsk, unøjagtig eller vildledende;
  (O) bestå af eller indeholde instruktioner, råd eller anden information, som
  kan handles og kan, hvis der handles, forårsage sygdom, skade eller
  dødsfald eller andre tab eller skader;
  (P) udgør spam;
  (Q) være stødende, vildledende, svigagtig, truende, krænkende, chikanerende,
  anti-social, truende, hadefuld, diskriminerende eller inflammatorisk; eller
  (R) forårsage irritation, besvær eller unødvendig angst for enhver person.
 10. Begrænsede garantier
  10.1
  Vi garanterer eller repræsenterer ikke:
  (A) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der er offentliggjort på vores
  internet side;
  (B) at materialet på hjemmesiden er opdateret;
  (C) at hjemmesiden vil fungere uden fejl; eller
  (D) at hjemmesiden eller enhver tjeneste på hjemmesiden forbliver tilgængelig.
  10.2 Vi forbeholder os retten til at afbryde eller ændre nogen eller alle vores webstedstjenester,
  og at stoppe med at udgive vores hjemmeside, til enhver tid efter eget skøn uden
  meddelelse eller forklaring; og medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i
  disse vilkår og betingelser, vil du ikke være berettiget til nogen kompensation eller
  anden betaling ved ophør eller ændring af nogen hjemmesidetjenester,
  eller hvis vi stopper med at offentliggøre hjemmesiden.
  10.3 I det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning og underlagt afsnit
  11.1, udelukker vi alle repræsentationer og garantier vedrørende emnet
  spørgsmål om disse vilkår og betingelser, vores hjemmeside og brugen af ​​vores hjemmeside.
 11. Begrænsninger og udelukkelser af ansvar
  11.1
  Intet i disse vilkår og betingelser vil:
  (A) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for dødsfald eller personskade som følge af
  uagtsomhed;
  (B) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;
  (C) begrænse ethvert ansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende
  lov; eller
  (D) udelukke enhver forpligtelse, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.
  11.2 De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er angivet i dette afsnit 11 og
  andetsteds i disse vilkår og betingelser:
  (A) er underlagt afsnit 11.1; og
  (B) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser eller vedrørende
  til emnet for disse vilkår og betingelser, herunder forpligtelser
  opstået i kontrakt, i tort (herunder uagtsomhed) og til misligholdelse af
  lovbestemt pligt, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i
  disse vilkår og betingelser.
  11.3 I det omfang vores hjemmeside og oplysningerne og tjenesterne på vores
  hjemmeside stilles til rådighed gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller
  skade af enhver art.
  11.4 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til tab, der opstår som følge af nogen begivenhed
  eller begivenheder uden for vores rimelige kontrol.
  11.5 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til forretningstab, herunder
  (uden begrænsning) tab af eller skade på overskud, indkomst, omsætning, brug,
  produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder
  eller goodwill.
  11.6 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til tab eller korruption af nogen data,
  database eller software.
  11.7 Vi vil ikke være ansvarlige over for dig med hensyn til særlige, indirekte eller følgevirkninger
  tab eller skade.
  11.8 Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores personlige ansvar
  officerer og ansatte, og under hensyntagen til den interesse, anerkender du
  at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke medbringer nogen
  krav personligt mod vores embedsmænd eller ansatte i forbindelse med eventuelle tab
  du lider i forbindelse med hjemmesiden eller disse vilkår og betingelser (dette
  vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke den begrænsede enheds ansvar
  sig selv for vores embedsmænds og medarbejderes handlinger og undladelser).
 12. Overtrædelse af disse vilkår og betingelser
  12.1
  Uden at det berører vores øvrige rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du
  bryde disse vilkår og betingelser på nogen måde, eller hvis vi med rimelighed har mistanke
  at du har overtrådt disse vilkår og betingelser på nogen måde, kan vi:
  (A) sende dig en eller flere formelle advarsler;
  (B) midlertidigt suspendere din adgang til vores hjemmeside;
  (C) permanent forbyde dig adgang til vores hjemmeside;
  (D) blokere computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til vores hjemmeside;
  (E) kontakte enhver eller alle dine internetudbydere og anmode om det
  de blokerer din adgang til vores hjemmeside;
  (F) anlægge sag mod dig, uanset om det er for misligholdelse af kontrakten eller
  Ellers; og/eller
  (G) suspendere eller slette din konto på vores hjemmeside.
  12.2 Hvor vi suspenderer eller forbyder eller blokerer din adgang til vores hjemmeside eller en del af
  vores hjemmeside, må du ikke foretage dig noget for at omgå en sådan suspension eller
  forbud eller blokering (herunder uden begrænsning oprettelse og/eller brug af en
  anden konto).
 13. Variation
  13.1 Vi kan revidere disse vilkår og betingelser fra tid til anden.
  13.2 De reviderede vilkår og betingelser gælder for brugen af ​​vores hjemmeside fra
  datoen for offentliggørelsen af ​​de reviderede vilkår og betingelser på hjemmesiden,
  og du giver hermed afkald på enhver rettighed, du ellers skulle have fået besked om, eller
  at give samtykke til revisioner af disse vilkår og betingelser.
  13.3 Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til disse vilkår og betingelser, vil vi
  vil bede om din udtrykkelige accept til enhver revision af disse vilkår og
  betingelser; og hvis du ikke giver dit udtrykkelige samtykke til det reviderede
  vilkår og betingelser inden for en sådan periode, som vi måtte specificere, vil vi deaktivere eller
  slette din konto på hjemmesiden, og du skal stoppe med at bruge hjemmesiden.
 14. Opgave
  14.1 Du accepterer hermed, at vi kan overdrage, overføre, underkontraktere eller andet
  behandle vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser.
  14.2 Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke tildele, overføre, underkontraktere
  eller på anden måde behandle nogen af ​​dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse
  vilkår og betingelser.
 15. Adskillelighed
  15.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser bestemmes af en domstol eller
  anden kompetent myndighed er ulovlig og/eller ikke kan håndhæves, den anden
  bestemmelserne fortsætter i kraft.
  15.2 Hvis der er en ulovlig og/eller ikke-håndhævelig bestemmelse i disse vilkår og betingelser
  ville være lovlig eller eksigibel, hvis en del af den blev slettet, vil den del være det
  anses for slettet, og resten af ​​bestemmelsen fortsætter i kraft.
 16. Tredjeparts rettigheder
  16.1
  En kontrakt under disse vilkår og betingelser er til vores fordel og din
  fordel, og er ikke beregnet til at gavne eller kunne håndhæves af nogen tredjepart.
  16.2 Udøvelse af parternes rettigheder i henhold til en kontrakt i henhold til disse vilkår og
  betingelser er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.
 17. Hele aftalen
  17.1
  I henhold til afsnit 11.1 er disse vilkår og betingelser sammen med vores
  privatlivs- og cookiespolitik, skal udgøre hele aftalen mellem dig
  og os i forhold til din brug af vores hjemmeside og skal afløse alle tidligere
  aftaler mellem dig og os i forhold til din brug af vores hjemmeside.
 18. Ret og jurisdiktion
  18.1
  Disse vilkår og betingelser skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dem
  med Hongkongs lovgivning.
  18.2 Eventuelle tvister vedrørende disse vilkår og betingelser er underlagt
  eksklusive jurisdiktion for domstolene i Hong Kong.
 19. Lovpligtige og regulatoriske oplysninger
  19.1
  Vi er registreret i Companies Registry (Hong Kong); du kan finde
  onlineversion af registret på https://www.icris.cr.gov.hk/csci/, og vores
  registreringsnummer er 2871085.
  19.2 Vi er underlagt Hong Kong Companies Ordinance, som overvåges af
  Hongkongs grundlov.
  19.3 Vi er registreret som aktieselskab med handelsselskab i Hong Kong
  og er underlagt grundloven i Hong Kong, som kan findes på
  https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/index.html.
  19.4 Vi abonnerer på adfærdskodeks: kapitel 622 i Hongkongs love,
  som kan konsulteres elektronisk på
  https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap622.
 20. Vores detaljer
  20.1
  Denne hjemmeside ejes og drives af Electric Mobility Limited.
  20.2 Vi er registreret i Hong Kong under registreringsnummer 2871085, og vores
  registreret kontor er på Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial Building, 28
  Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.3 Vores primære forretningssted er Flat /RM 510, 5/F, Wayson Commercial
  Bygning, 28 Connaught Road West, SheungWan, Hong Kong.
  20.4 Du kan kontakte os:
  (A) med post, til den postadresse, der er angivet ovenfor;
  (B) ved at bruge vores hjemmeside kontaktformular; eller
  (C) via e-mail ved hjælp af den e-mail-adresse, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

Rul til top
fejl: Indholdet er beskyttet !!